Thetis IMS
Datakatalog

Optæl beholdning

Her kan du angive hvor mange varer, der aktuelt er i beholdningen. Beholdningen bliver herefter markeret som optalt på det nuværende tidspunkt. En eventuel justering bliver bogført, når I danner en justeringsliste til den aktuelle ad-hoc optælling.

Felter

Beholdning id

Entydig identifikation af den beholdning som er optalt.

globalTradeItemLotId Long Not Null

Antal

Det optalte antal.

numItemsCounted Long Not Null Min 0 Max 99999999

Årsag

Angiver årsagen til justeringen.

discrepancyCause DiscrepancyCause Not Null