Thetis IMS
Datakatalog

Optæl beholdning

Her kan du angive hvor mange varer, der aktuelt er i beholdningen. Beholdningen bliver herefter markeret som optalt på det nuværende tidspunkt. En eventuel justering bliver bogført, når I danner en justeringsliste til den aktuelle ad-hoc optælling.

Felter

Beholdning id

Entydig identifikation af den beholdning som er optalt.

globalTradeItemLotId Long Not Null

Antal

Det optalte antal.

numItemsCounted Long Not Null

Årsag

Angiver årsagen til justeringen.

discrepancyCause DiscrepancyCause Not Null