Thetis IMS
Datakatalog

Kommatal med mulighed for et givet antal betydende cifre. Felter af denne type har altid en minimalværdi og en maksimalværdi. Bemærk, at disse værdier også angiver det maksimal antal decimaler. Hvis et felt således har maksimalværdien 999,999, så kan feltet ikke indeholde værdien 1,0001, da denne værdi har fire betydende cifre efter kommaet, mens maksimalværdien kun har tre.