Thetis IMS
Datakatalog

Produkt

Definition

Et produkt er noget, som I køber, sælger og lagerfører i forskellige mængder og varianter.

Product

Et produkt er noget, som I køber og sælger i en eller flere forskellige varianter og mængder.

Mængder

Nogle virksomheder sælger et produkt som enkeltstyk, andre sælger et produkt fx som en hel karton. Et produkt kan også sælges i forskellige mængder som fx 5, 10 og 50 liters dunke.

Varianter

Mange virksomheder sælger produkter i forskellige varianter. Hvis produktet er en sko, kan varianter være skoen i forskellige størrelser eller farver.

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et navn for en produktgruppe.

Felter

Id

Entydig identifikation af dette produkt på tværs af abonnenter og områder.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område, som dette produkt er oprettet i.

contextId Long Context

Nr.

Entydig identifikation af dette produkt indenfor dette område.

productNumber String Unique Not Blank Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]*

Navn

Navnet på dette produkt.

productName String Not Blank Length 1 to 255

Enhed

Enhed som systemet bruger i sin beskrivelse af de handelsvarer, der indeholder dette produkt.

productUnit ProductUnit

Sæson

Angiver hvilken sæson dette produkt blev introduceret i eller er bestemt for.

season String Length 0 to 255

Produktlinje

Angiver den produktlinje, som dette produkt er en del af.

productLine String Length 0 to 255

Brand

Angiver det brand som dette produkt sælges under.

brand String Length 0 to 255

Design

Beskriver produktets design.

design String Length 0 to 255

HS Kode

Kode indenfor 'Harmonized System' - se https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonized_System

Se også

harmonizedSystemCode String Length 0 to 20

Import/Eksport tekst

Tekst som beskriver dette produkt i import/eksport sammenhæng. Feltet bliver brugt på tolddeklarationer.

importExportText String Length 0 to 255

Ingredienser

Liste over ingredienser i dette produkt.

ingredients String

Brugsanvisning

Brugsanvisning til dette produkt.

instructions String

Godsnummer

Identifikation af godset i termer af FN standard.

dangerousGoodsNumber String Pattern \d{4}

Pakningsgruppe

Pakningsgruppe som er bestemmende for, hvilke andre produkter dette produkt må placeres sammen med.

hazardousPackingGroup HazardousPackingGroup

Produktgruppenavn

Navnet på den produktgruppe som dette produkt tilhører.

productGroupName String Not Null ProductGroup

Lagerdato brug

Angiver hvilken dato systemet skal bruge som lagerdato for beholdninger af denne vare.

inventorySortDateMapping InventorySortDateMapping Not Null

Batchnummer

Angiver om der skal angives batchnummer for eksemplarer af handelsvarer indeholdende dette produkt ved modtagelse.

batchNumberRequired Boolean Not Null

Udløbsdato

Angiver om der skal angives udløbsdato for eksemplarer af handelsvarer indeholdende dette produkt ved modtagelse.

expirationDateRequired Boolean Not Null

Tæl fra

Antal fra hvilket det er bedre at tælle fremfor at scanne hver enkelt eksemplar af varer, som indeholder dette produkt.

countRequiredMin Long

Serienummer

Angiver om der skal oplyses serienummer ved pakning af varer indeholdende dette produkt.

serialNumberRequired Boolean Not Null

Produktgruppe id

Entydig identifikation af den produktgruppe, som produktet tilhører.

productGroupId Long Not Null ProductGroup

Aktive stoffer

Liste over aktive stoffer som er indeholdt i dette produkt.

activeSubstances List ActiveSubstanceInProduct

Toldoplysninger

Landespecifikke toldoplysninger for dette produkt.

customsInformation List ProductCustomsInformation

Farekoder

Angiver hvilken fare dette produkt udgør under opbevaring, transport og brug.

hazards List ProductHazard

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere oplysninger om dette produkt.

dataDocument String JSON

Filter

Produktnummer

Vis kun produkter, hvis nummer matcher det indtastede.

productNumberMatch String

Produktnavn

Vis kun produkter, hvis navn matcher det indtastede udtryk.

productNameMatch String

Produktgruppe

Vis kun produkter der tilhører en produktgruppe hvis navn matcher dette udtryk.

productGroupNameMatch String

Sæson

Vis kun produkter der hører til denne sæson.

seasonMatch String

Brand

Vis kun produkter hvis brand matcher dette udtryk.

brandMatch String

Aktivt stof

Vis kun produkter, der indeholder dette aktive stof.

activeSubstanceNameMatch String

Kun valgte prod.grp.

Vis kun produkter fra de nedenfor valgte produkt grupper.

onlyChosenProductGroups Boolean

Valgte prod.grp.

Produktgrupper som bliver vist, hvis du har ovenfor har valgt kun at vise nogle udvalgte.

chosenProductGroups Set

Område nøgle (produktnummer)

Vis kun produktet med dette nummer.

contextLocalKey String