Thetis IMS
Datakatalog

Varekategori

Definition

Varekategorier gør det muligt at gruppe varer på en måde, der går på tværs af varernes åbenbare egenskaber. Kategorisering efter omsættelighed i en A, B og C kategori er et klassisk eksempel.

ItemCategory

Felter

Id

Unik identifikation af denne varekategori på tværs af alle områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Unik identifikation af det område, som varekategorien er oprettet i.

contextId Long Context

Navn

Navn på denne varekategori som identificerer den entydigt indenfor området.

itemCategoryName String Unique Not Blank Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]*

Beskrivelse

Beskrivelse af hvad der er fælles for varer af denne kategori.

itemCategoryDescription String

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON