Thetis IMS
Datakatalog

Rapporttype

Angiver typen af en rapport.

Mulige værdier

Plukkeliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen plukkeliste.

PICKING_LIST

Multi-plukkeliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen multi-plukkeliste.

MULTI_PICKING_LIST

Følgeseddel

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen følgeseddel.

DELIVERY_NOTE

Lokationsetiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til lokationer.

LOCATION_LABEL

Vare etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til handelsvarer.

ITEM_LABEL

Pakkede varer etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til pakkede varer.

ITEM_INSTANCE_LABEL

Optællingsliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen optællingsliste.

STOCK_TAKING_LIST

Beholdning etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til beholdninger.

ITEM_LOT_LABEL

Overdragelsesseddel

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen overdragelsesseddel.

CONSIGNMENT_NOTE

Logistisk variant etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til logistiske varianter.

LOGISTIC_VARIANT_LABEL