Thetis IMS
Datakatalog

Rapporttype

Angiver typen af en rapport.

Mulige værdier

Plukkeliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen plukkeliste.

PICKING_LIST

Multi-plukkeliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen multi-plukkeliste.

MULTI_PICKING_LIST

Følgeseddel

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen følgeseddel.

DELIVERY_NOTE

Lokationsetiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til lokationer.

LOCATION_LABEL

Vare etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til handelsvarer.

ITEM_LABEL

Plukket vare etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til plukkede varer.

ITEM_INSTANCE_LABEL

Indlagringsliste

Liste til brug ved indlagring af beholdninger.

PUT_AWAY_LIST

Optællingsliste

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen optællingsliste.

STOCK_TAKING_LIST

Indkøbsforslag

Rapport til brug ved udskrivning af indkøbsforslag.

ORDER_PROPOSAL

Opfyldningsliste

Liste til brug ved opfyldning af plukkelokationer.

REPLENISHMENT_LIST

Pakke kommandoer

Rapport med stregkoder til brug ved pakning af varer.

PACKING_COMMAND_SHEET

Indkøbsordrelinjer

Rapport som viser linjerne på en indkøbsordre.

INBOUND_SHIPMENT_LINES

Forsendelsesetiket

reportType.SHIPPING_CONTAINER_LABEL.description

SHIPPING_CONTAINER_LABEL

Rekvisition

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen rekvisition.

PURCHASE_ORDER

Beholdning etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til beholdninger.

ITEM_LOT_LABEL

Transport booking

Et dokument til brug ved booking af transport fra en transportør eller speditør.

TRANSPORT_BOOKING

Tilbudsanmodning

Rapport til brug ved udskrivning af tilbudsanmodninger.

REQUEST_FOR_QUOTATION

reportType.HANDOVER_RECEIPT

reportType.HANDOVER_RECEIPT.description

HANDOVER_RECEIPT

Overdragelsesseddel

Rapport til brug ved udskrivning af dokumenter af typen overdragelsesseddel.

CONSIGNMENT_NOTE

Logistisk variant etiket

Rapport til brug ved udprintning af labels til logistiske varianter.

LOGISTIC_VARIANT_LABEL