Thetis IMS
Datakatalog

Zone

Definition

En zone er en afgrænset del af lageret, som er forbeholdt bestemte varer eller varer til bestemte formål.

Zone

Lokationerne i en zone ligger rent fysisk i umiddelbar i forlængelse af hinanden.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne zone på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Unik identifikation af det område, som zonen er oprettet i.

contextId Long Context

Navn

Navn på zonen som entydigt identificerer zonen indenfor området.

zoneName String Unique Not Blank Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Length 1 to 36

Beskrivelse

Beskrivelse af zonen.

zoneDescription String Length 0 to 255

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON