Thetis IMS
Datakatalog

Beskedtype

Angiver karakteren af en besked.

Mulige værdier

Information

Beskeden er alene til information. Du behøver ikke at foretage dig noget.

INFO

Advarsel

Beskeder af denne type er det godt at være opmærksom på. Det vil sjældent være nødvendigt at foretage nogen handling efterfølgende.

WARNING

Fejl

Beskeden omhandler en fejl som er opstået. Du vil sikkert ønske at foretage en handling på baggrund af beskeden.

ERROR