Thetis IMS
Datakatalog

Bevægelse

En bevægelse er en registrering af et antal af en given vare er til- eller fragået lageret.

InventoryTransaction

Felter

Id

Entydig identifikation af denne bevægelse på tværs af områder.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som bevægelsen tilhører.

contextId Long Read only Context

Tidspunkt

Tidspunktet hvor denne bevægelse fandt sted.

timeMade Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Udført af

Initialerne på den bruger som har udført bevægelsen.

madeByInitials String Read only

Produktgruppe

Navnet på den produktgruppe som denne bevægelse vedrører.

productGroupName String Read only

Produktnummer

Nummeret på det produkt som denne bevægelse vedrører.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på det produkt som denne bevægelse vedrører.

productName String Read only

SKU

SKU for den handelsvare som denne bevægelse vedrører.

stockKeepingUnit String Read only

Type

Type på bevægelsen.

transactionType TransactionType Read only

Antal varer

Antallet af varer som denne bevægelse vedrører.

numItems Long Read only

Værdi

Værdien af de varer som denne bevægelse vedrører.

value BigDecimal Read only

Antal bogført

Antal varer fra denne bevægelse som er bogført.

numItemsPosted Long Read only

Tilbagefører

Id på bevægelse som denne tilbagefører.

reversedTransactionId Long Read only

Tilbageførsel

Id på bevægelse som tilbagefører denne.

reversalTransactionId Long

Tid for tilbageførsel

Tidspunktet for tilbageførslen af denne bevægelse.

reversalTransactionTimeMade Date

Sporingsnummer

Sporingsnummer for den beholdning som denne bevægelse vedrører.

trackingNumber String

Batchnummer

Batchnummeret for den beholdning som denne bevægelse vedrører.

batchNumber String

Udløbsdato

Udløbsdato for den beholdning som denne bevægelse vedrører.

expirationDate Date Format yyyy-MM-dd

Lagerdato

Lagerdato for den beholdning som denne bevægelse vedrører.

inventorySortDate Date Format yyyy-MM-dd

GTIN

Stregkoden på varerne i den beholdning som denne bevægelse vedrører.

globalTradeItemNumber String

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som denne bevægelse vedrører.

productId Long Read only Product

Handelsvare id

Entydig identifikation af den handelsvare som denne bevægelse vedrører.

globalTradeItemId Long Read only GlobalTradeItem

Beholdning id

Entydig identifikation af den beholdning som denne bevægelse vedrører.

globalTradeItemLotId Long Read only GlobalTradeItemLot

Reservation id

Entydig identifikation af den reservation som denne bevægelse vedrører.

reservationId Long Read only Reservation

Forsendelsesbeholder id

Entydig identifikation af den forsendelsesbeholder, som de varer denne bevægelse vedrører, er pakket i til forsendelse.

shippingContainerId Long Read only ShippingContainer

Ompakket til id

Entydig identifikation af den beholdning som varerne, som denne bevægelse vedrører, er ompakket til.

repackedToLotId Long Read only GlobalTradeItemLot

Bundtet til id

Entydig identifikation af den beholdning som varerne, som denne bevægelse vedrører, er bundtet til.

bundledToLotId Long Read only GlobalTradeItemLot

Splittet til id

Entydig identifikation af den beholdning som varerne, som denne bevægelse vedrører, er splittet til.

splittedToLotId Long Read only GlobalTradeItemLot

Optællingslinje id

Entydig identifikation af den optællingslinje som denne bevægelse vedrører.

stockTakingLineId Long Read only StockTakingLine

Pakket vare id

Entydig identifikation af de pakkede varer som denne bevægelse vedrører.

globalTradeItemInstanceId Long

HS kode

HS kode for det produkt som denne bevægelse vedrører.

harmonizedSystemCode String

Forsendelse id

Entydig identifikation af den forsendelse som denne bevægelse vedrører.

shipmentId Long Read only Shipment

Forsendelsesnummer

Nummeret på den forsendelse som denne bevægelse vedrører.

shipmentNumber String

Leverance id

Entydig identifikation af den leverance som denne bevægelse vedrører.

inboundShipmentId Long Read only InboundShipment

Leverancenummer

Nummeret på den leverance som denne bevægelse vedrører.

inboundShipmentNumber String

Leverandør id

Entydig identifikation af den leverandør som denne bevægelse vedrører.

supplierId Long Read only Supplier

Leverandørnummer

Nummeret på den leverandør som denne bevægelse vedrører.

supplierNumber String

Kunde id

Entydig identifikation af den kunde som denne bevægelse vedrører.

customerId Long Read only Customer

Kundenummer

Nummeret på den kunde som denne bevægelse vedrører.

customerNumber String

Salgskanal id

Entydig identifikation af den salgskanal hvorfra den forsendelse kommer, som denne bevægelse vedrører.

sellerId Long Read only Seller

Salgskanalnummer

Nummeret på den salgskanal hvorfra den forsendelse kommer, som denne bevægelse vedrører.

sellerNumber String

Leverancelinje id

Entydig identifikation af den leverancelinje som denne bevægelse hører til.

inboundShipmentLineId Long Read only InboundShipmentLine

Forsendelselinje id

Entydig identifikation af den forsendelseslinje som denne bevægelse hører til.

shipmentLineId Long Read only ShipmentLine

Returforsendelselinje id

Entydig identifikation af den returforsendelseslinje som denne bevægelse hører til.

returnShipmentLineId Long Read only ReturnShipmentLine

Returforsendelse id

Entydig identifikation af den returforsendelse som denne bevægelse hører til.

returnShipmentId Long Read only ReturnShipment

Returforsendelsesnummer

Nummeret på den returforsendelse som denne bevægelse vedrører.

returnShipmentNumber String

Akk. antal

Antal varer på lager efter denne bevægelse.

accumulatedNumItems Long

Akk. værdi

Samlet værdi efter denne bevægelsen.

accumulatedValue BigDecimal

Lokation id

Entydig identifikation af den lokation som beholdningen befandt sig på da bevægelsen fandt sted.

locationId Long Read only ReturnShipment

Lokationnr.

Lokation som beholdningen befandt sig på, da denne bevægelse fandt sted.

locationNumber String

Filter

Produktgruppe

Vis kun bevægelser af produkter der hører til en produktgruppe hvis navn matcher dette udtryk.

productGroupNameMatch String

Produktnummer

Vis kun bevægelser af produkter med numre, der matcher dette udtryk.

productNumberMatch String

SKU

Vis kun bevægelser på handelsvarer med SKU, som matcher dette udtryk.

stockKeepingUnitMatch String

Tidspunkt

Vis kun bevægelser der er foretaget i dette tidsrum.

timeMadeInterval CommonTimeInterval

Type

Vis kun bevægelser af denne type.

transactionType TransactionType

Kun ikke tilb.

Vis kun bevægelser som ikke er tilbageført.

onlyNotReversed Boolean

Bruger initialer

Vis kun bevægelser foretaget af en bruger hvis initialer matcher dette udtryk.

madeByInitialsMatch String