Thetis IMS
Datakatalog

GTIN sekvens

En sekvens til brug ved tildeling af nye GTIN.

Felter

Virksomhedspræfiks

Virksomhedspræfiks inklusiv landekode.

prefix String Length 7 to 7

Næste nummer

Det nummer som vil blive brugt i den næste GTIN.

nextNumber Integer Min 1 Max 99999