Thetis IMS
Datakatalog

Omkostningsfordelingsnøgle

Angiver hvorledes faste omkostninger på en leverance skal fordeles på de enkelte modtagne varer.

Mulige værdier

Styk

Fordel omkostninger i forhold til antal styk.

PIECES

Værdi

Fordel omkostninger i forhold til værdi.

VALUE