Thetis IMS
Datakatalog

Fordelingsnøgle

Angivelse af hvorledes en omkostning skal fordeles ud på nogle varer.

Mulige værdier

Antal

Fordel efter antal - jo flere varer jo større del af omkostningen.

QUANTITY

Værdi

Fordel efter værdi - jo større værdi varerne har, jo større del af omkostningen må de bære.

VALUE

Vægt

Fordel efter vægt - jo tungere varerne er, jo større del af omkostningen må de bære.

WEIGHT

Rumfang

Fordel efter rumfang - jo mere varerne fylder, jo større del af omkostningen må de bære.

VOLUME