Thetis IMS
Datakatalog

Forsendelseslinje

Definition

En forsendelseslinje fortæller, hvor meget der er eller skal leveres af en given vare på en given forsendelse.

ShipmentLine

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et SKU på en handelsvare. Der skal angives enten et id eller et nummer på en forsendelse.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne forsendelseslinje på tværs af abonnementer og områder.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som linjen tilhører.

contextId Long Context

Bestilt antal

Det bestilte antal af den angivne handelsvarer. Feltet indeholder altså IKKE det bestilte antal af produktet. Hvis f.eks hvert eksemplar af handelsvaren indeholder 6 styk af produktet, og kunden har bestilt 18 styk af produktet, så skal dette felt have værdien 3.

numItemsOrdered Long Not Null Min 1 Max 9999999

Mængde indeholdt

Mængden af produktet indeholdet i et styk af handelsvaren relateret til denne linje.

numUnitsContained Long Read only

Salgskanal ref.

Salgskanalens reference vedrørende denne forsendelseslinje.

sellersReference String

Pakket antal

Det pakkede antal af den angivne handelsvarer.

numItemsPacked Long Read only

Plukket antal

Antal vareeksemplarer som er plukket til denne linje.

numItemsPicked Long Read only

Opgivet

Angiver om pakningen af det resterende antal er opgivet. Hvis varen ikke er lagerført og heller ikke skal cross-dockes, vil dette felt være sat allerede fra linjens oprettelse. I kan også vælge at sætte feltet, hvis varen mod forventning viser sig ikke at være på lager. Linjer, som er opgivet, vil ikke stå i vejen for afslutning af pakningen af forsendelsen.

abandoned Boolean Not Null

Salgspris

Den pris som varerne er solgt til.

salesPrice BigDecimal Min 0.00 Max 99999999.9999 Integer 8, Fraction 4

Beløb

Det samlede beløb med fradrag af rabat.

totalAmount BigDecimal Read only

Vejl. pris

Vejledende pris for de varer, der er leveret i følge denne linje.

recommendedRetailPrice BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Rabat i pct.

Rabat i procent på denne linje.

discountPercentage BigDecimal Min 0.00 Max 100.00 Integer 3, Fraction 2

Moms pct.

Moms i procent som skal svares af beløbet på denne linje.

vatPercentage BigDecimal Min 0.00 Max 100.00 Integer 3, Fraction 2

Standardkostpris

Standardkostpris for handelsvaren relateret til denne linje.

standardCostPrice BigDecimal Read only

Ordre reference

Reference til den ordre, som denne forsendelseslinje er skabt ud fra.

orderReference String

Notat til plukker

Notat til plukker. Kan f.eks være en nærmere beskrivelse af hvilke varer han skal plukke (batchnummer, serienummer, etc).

notesOnPicking String

Kundes varenummer

Det nummer som kunden bruger til at identificere denne vare.

customersItemNumber String

Reservation id

Entydig identifikation af den reservation, som tidligere er sket af de varer, der skal leveres ifølge denne linje.

reservationId Long Reservation

GTIN

Stregkoden på den bestilte handelsvare.

globalTradeItemNumber String Read only

Forsendelsesnr.

Identifikation af forsendelsen indenfor området.

shipmentNumber String Not Null Length 1 to 36 Shipment

Forsendelse id

Entydig identifikation af den forsendelse som linjen tilhører.

shipmentId Long Not Null Shipment

SKU

SKU for den til linjen hørende vare.

stockKeepingUnit String Not Null Length 1 to 36 GlobalTradeItem

Produktnummer

Entydig identifikation af produktet indenfor området.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på produktet.

productName String Read only

Handelsvare id

Entydig identifikation af handelsvaren.

globalTradeItemId Long Not Null GlobalTradeItem

Variant

Oplysninger som identificerer denne handelsvare som en variant af produktet.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt der er indeholdt i den handelsvare, der er relateret til denne linje.

productId Long Not Null Read only Product

Reservation prioritet

Prioritet for den reservation som der er foretaget af varer til denne linje.

reservationPriority Integer Read only

Reservation tekst

Tekst knyttet til den reservation der er foretaget af varer til denne linje.

reservationText String Read only

Antal på reservation

Det antal der er reserveret til denne og måske andre forsendelseslinjer.

numItemsReserved Long Read only

Tilgængelig på reservation

Det er antal der er tilgængeligt for den reservation, som denne og måske andre forsendelseslinjer er tilknyttet.

numItemsAvailable Long Read only

Disponible

Viser om varerne til denne linje i øjeblikket er disponible.

available Boolean

HS Kode

Harmonized System Code for det produkt der er indeholdt i den handelsvare, der er relateret til denne linje.

harmonizedSystemCode String Read only

Import/Eksport tekst

Tekst som bruges ved im- og eksport af det produkt som er indeholdt i den handelsvare, som denne linje vedrører.

importExportText String Read only

Vægt hver

Vægten af et enkelt styk af den handelsvare som denne linje vedrører.

weight BigDecimal Read only

Produkt enhed

Enhed for det produkt der er indeholdt i den handelsvare, som denne linje er relateret til.

productUnit ProductUnit Read only

Toldtarif nr.

Varens toldtarifnummer i leveringslandet.

customsTariffNumber String Read only

Følgeseddel id

Entydig identifikation af den følgeseddel som er oprettet til den forsendelse som denne linje tilhører.

deliveryNoteId Long Read only Document

Vareforbrugsliste id

Entydig identifikation af den vareforbrugsliste som er oprettet til den forsendelse som denne linje tilhører.

costOfSalesListId Long Read only Document