Thetis IMS
Datakatalog

Beholdning

Definition

En beholdning indeholder et antal eksemplarer af en given handelsvare, som alle har den samme lagerdato, den samme status, det samme batchnummer, den samme udløbsdato og som alle befinder sig på samme lokation.

GlobalTradeItemLot

Detaljer

Varerne i en beholdning har følgende identiske egenskaber:

  • Er modtaget på den samme leverance
  • Befinder sig på den samme lokation og være kommet til lokationen ad den samme vej
  • Har samme batch-nummer, serienummer, udløbsdato og holdbarhedsdato
  • Har samme beholdningsstatus
  • Har samme kostpris
  • Har samme lagerdato

Lagerdato

Lagerdatoen spiller en vigtig rolle i relation til plukning og opfyldning. En beholdnings lagerdato afgør nemlig, hvordan den bliver behandlet i forhold til andre beholdninger af samme vare.

Hvis du ønsker at dit lager skal køre FIFO (First in - First out), er det lagerdatoen, som er afgørende for, hvornår systemet mener, at en beholdning er kommet på lager.

Det vil sige, at hvis du vælger at lade lagerdatoen være lig udløbsdatoen, vil systemet give jer FEFO (First expire - First out).

I produktbilledet angiver du, hvordan systemet skal give lagerdato til nye beholdninger. Du har tre valgmuligheder:

  • Dato for modtagelse
  • Udløbsdato
  • Holdbarhedsdato (bedst før dato)

I produktgruppebilledet angiver du, hvordan du typisk giver lagerdato til beholdninger af produkter fra produktgruppen. Når du opretter et nyt produkt, arver produktet værdien fra produktgruppen.

Beholdsningsstatus

Beholdningsstatus fortæller, hvilken tilstand de varer, som indgår i beholdningen, er i.

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et SKU på en handelsvare.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne beholdning på tværs af alle abonnenter og områder.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som beholdningen er oprettet i.

contextId Long Context

Tidspunkt oprettet

Tidspunktet for oprettelse af denne beholdning.

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Sidste optælling

Tidspunktet for den sidste optælling af denne beholdning.

timeLastStockTaking Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Kostpris

Kostprisen for de varer, der indgår i denne beholdning.

costPrice BigDecimal Read only

Antal

Antal varer som aktuelt er tilbage i denne beholdning.

numItemsRemaining Long Read only

Antal bogført

Antal varer bogført med relation til denne beholdning.

numItemsPosted Long Read only

Batchnummer

Identifikation af det batch som disse varer er produceret som en del af.

Se også

batchNumber String Length 0 to 250

Udløbsdato

Dato hvor varen udløber og derfor ikke længere må bruges.

Se også

expirationDate Date Format yyyy-MM-dd

Sat på lok.

Tidspunkt hvor beholdningen er sat på den aktuelle lokation.

timePlacedAtCurrentLocation Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Sidste bev.

Tidspunkt for den sidste bevægelse af varer ind eller ud af denne beholdning.

timeLastMovement Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Status

Angiver beholdningens status.

lotStatus GlobalTradeItemLotStatus Not Null

Lagerdato

Dato som bruges ved sortering af beholdninger - f.eks i forbindelse med træk af varer.

inventorySortDate Date Not Null Format yyyy-MM-dd

Lokation

Nummeret på den lokation, som beholdningen befinder sig på lige nu.

locationNumber String Not Null Location

Zone

Navnet på den zone som beholdningen befinder sig i.

zoneName String Read only

Zone id

Entydig identifikation af den zone som beholdningen befinder sig i.

zoneId Long Read only

GTIN

Stregkoden for den handelsvare, som er indeholdt i denne beholdning.

globalTradeItemNumber String Length 0 to 36

SKU

SKU for varen som dette er en beholdning af.

stockKeepingUnit String GlobalTradeItem

Værdi

Værdien af de varer, der er tilbage på lager fra denne beholdning.

value BigDecimal Read only

Handelsvare id

Entydig identifikation af den handelsvare, som denne dette er en beholdning af.

globalTradeItemId Long GlobalTradeItem

Lokation id

Entydig identifikation af den lokation, som denne beholdning befinder sig på.

locationId Long Location

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som er indeholdt i denne beholdning.

productId Long Read only Location

Produktnummer

Nummeret på det produkt som denne beholdning indeholder.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navn på det produkt der er indeholdt i denne beholdning.

productName String Read only

Indeholdt mængde

Det antal enheder som er indeholdt i et styk af handelsvaren.

numUnitsContained Long Read only

Produktenhed

Enhed for det produkt som er indeholdt i denne beholdning.

productUnit ProductUnit Read only

Alder

Beholdningens alder i dage. Kan være negativ, hvis lagerdatoen f.eks er en udløbsdato.

ageInDays Integer Read only

Variant

Oplysninger der identificerer varen i beholdningen som en variant af produktet.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

Standard kostpris

Standard kostpris for den handelsvare som er indeholdt i denne beholdning.

standardCostPrice BigDecimal Read only

Filter

SKU

Vis kun beholdninger af varer med en SKU, der matcher dette udtryk.

stockKeepingUnitMatch String

Produktnummer

Udtryk som produktnummeret skal matche for at beholdningen bliver vist.

productNumberMatch String

Produktnavn

Vis kun beholdninger af varer som indeholder et produkt med et navn, som matcher dette udtryk.

productNameMatch String

Lokation

Søgeudtryk som nummert på den lokation, som beholdningen befinder sig på, skal matche for at blive vist.

locationNumberMatch String

Lagerdato før

Vis kun de beholdninger, der har lagerdato før denne dato.

inventorySortDateBefore Date

Kun med antal

Vis kun beholdninger som endnu ikke er splittet eller solgt fuldt og helt.

onlyRemaining Boolean

Kun med værdi

Vis kun beholdninger som har en bogført værdi.

onlyValue Boolean

Dage siden sidste optælling

Vis kun handelsvarer, der ikke er optalt indenfor dette antal dage.

minDaysSinceLastStockTaking Integer

Kun optælling krævet

Vis kun de handelsvarer, der trænger til at blive talt op.

onlyDueForStockTaking Boolean

Max antal tilbage

Vis kun beholdninger, hvor der er mindre end dette antal tilbage.

maxNumItemsRemaining Long

Max. antal bogført

Vis kun beholdninger, hvor det bogførte antal er mindre end eller lig denne værdi.

maxNumItemsPosted Long

Status

Vis kun beholdninger med denne status.

lotStatus GlobalTradeItemLotStatus

Batchnummer

Vis kun beholdninger hvor batchnummer matcher dette udtryk.

batchNumberMatch String

Udløbsdato

Vis kun beholdninger med denne udløbsdato.

expirationDate Date

Dage til udløb

Vis kun beholdninger der udløber indenfor dette antal dage.

daysToExpirationDate Integer

Kun ikke-plukkelige

Vis kun beholdninger der ikke befinder sig på varens plukkelokation.

onlyNotPickable Boolean

Varekategori

Vis kun beholdninger af varer fra varekategorier hvis navn matcher dette udtryk.

itemCategoryNameMatch String

Kun gamle

Vis kun beholdninger som er gamle.

onlyOld Boolean

Afventer ikke optælling

Vis kun de beholdninger som ikke afventer optælling.

onlyNotPendingCount Boolean

Kun bev. efter opt.

Vis kun beholdninger som der har været bevægelse på siden seneste optælling.

onlyMovedSinceLastStockTaking boolean

Indkøbsordrenummer

Vis kun beholdninger modtaget på indkøbsordrer hvis numre matcher dette udtryk.

inboundShipmentNumberMatch String

Indlagringsliste

Vis kun beholdninger som er med på indlagringslisten med dette nummer.

putAwayListNumber Long