Thetis IMS
Datakatalog

Produktfare

Definition

Beskrivelse af en fare som dette produkt udgør for ting i fysisk nærhed, for menneskers helbred og for miljøet. Disse farer er mest benyttet for kemikalier. Se UN GHS.

ProductHazard

Felter

Id

Entydig identifikation af denne produkt fare.

id Long Read only

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som denne produkt fare vedrører.

productId Long Product

Produktnummer

Nummeret på det produkt som denne fare vedrører.

productNumber String Product

Farekode

Farekode som defineret af UN i GHS.

hazardCode HazardCode Not Null

Område id

Entydig identikation af det område som denne produktfare tilhører.

contextId Long Context