Thetis IMS
Datakatalog

Pakket vare

Definition

En plukket vare er en registrering af, at et eller flere eksemplarer af en given handelsvare, er udskilt til en given forsendelse.

GlobalTradeItemInstance

Felter

Id

Entydig identifikation af dette pakkede vareeksemplar på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Serienummer

Serienummer som entydigt identificerer dette konkrete vare-eksemplar blandt alle vare-eksemplarer, som indeholder dette produkt.

Se også

serialNumber String Read only

Pakket

Tidspunkt for pakningen af dette konkrete vare-eksemplar.

timePacked Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Vægt

Bruttovægt for disse konkrete vare-eksemplarer angivet i kilogram. Bliver sat lig handelsvarens eller den logistiske variants vægt ved oprettelse. Vægten er samlet for alle eksemplarer.

weight BigDecimal Read only

Rumfang

Omskrevet rumfang for dette konkrete vare-eksemplar angivet i liter. Bliver sat lig handelsvarens rumfang ved oprettelse.

volume BigDecimal Read only

Talt antal

Antal identiske vare-eksemplarer som er pakket samtidig. Når værdien af dette felt er større end 1, er varerne talt ved pakningen, og ikke scannet enkeltvis.

instanceCount Long Read only

SKU

SKU for de pakkede varer.

stockKeepingUnit String Read only GlobalTradeItem

Variant

Oplysninger som identificerer den pakkede handelsvare som en variant af det indeholdte produkt.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

Produktnummer

Nummeret på det produkt som er indeholdt i dette konkrete vare-eksemplar.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på det produkt der er indeholdt i den pakkede handelsvare.

productName String Read only

Sporingsnr.

Pakkens track and trace nummer som tildelt af speditøren.

trackingNumber String Read only

Forsendelsesnr.

Nummeret på den forsendelse som dette vare-eksemplar indgår i.

shipmentNumber String Read only

Forsendelseslinje id

Den forsendelseslinje som disse varer er pakket på.

shipmentLineId Long Read only ShipmentLine

Pakket af

Initialerne for den medarbejder der har pakket dette vare-eksemplar.

packedByUserInitials String Read only

Leveringsadresse

Leveringsadresse for den forsendelse som de pakkede varer indgår i.

deliveryAddress Address Read only

Handelsvare id

Entydig identifikation af den pakkede handelsvare.

globalTradeItemId Long Read only GlobalTradeItem

HS Kode

Harmonized System Code for det produkt som er indeholdt i den pakkede handelsvare.

harmonizedSystemCode String Read only

Leveringsdato

Leveringsdato for den forsendelse som disse pakkede varer indgår i.

deliveryDate Date Read only

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som er indeholdt i den pakkede vare.

productId Long Read only Product

Forsendelse id

Entydig identifikation af den forsendelse som disse pakkede varer udgør en del af.

shipmentId Long Read only Shipment

Forsendelsesbeholder id

Entydig identifikation af den forsendelsesbeholder som disse varer befinder sig i.

shippingContainerId Long Read only ShippingContainer

Kunde id

Entydig identifikation af den kunde som er modtager af den forsendelse som disse varer indgår i.

customerId Long Read only Customer

Område id

Entydig identifikation af det område som disse pakkede varer hører til.

contextId Long Read only Context

Fortrudt

Angiver om pakningen af disse varer er fortrudt.

undone Boolean Read only

Fortrudt tidspunkt

Tidspunkt for fortrydelsen af pakningen af disse varer.

timeUndone Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Sælgers linjereference

Sælgers reference til den linje som varerne er pakket til.

sellersLineReference String Read only

Farligt godsnummer

Nummer som identificerer varerne som farligt gods.

dangerousGoodsNumber String Read only

Farligt gods pakningsgruppe

Angivelse af hvordan det er muligt at transportere disse farlige varer sammen med andre varer.

hazardousPackingGroup HazardousPackingGroup Read only