Thetis IMS
Datakatalog

Reservation

Definition

En reservation er et udsagn om, at en given mængde af en given vare ikke må bruges til andre forsendelser end de forsendelser, som reservationen selv har relation til.

Reservation

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et SKU på en handelsvare. Der skal angives enten et id eller et nummer på en lokation.

Felter

Id

Entydig identikation af denne reservation

id Long Read only

Oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af denne reservation.

timeMade Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Salgskanal ref.

Salgskanalens reference vedrørende denne reservation.

sellersReference String Read only

Send fra

Tidligste dato for forsendelse af de varer, der er er reserveret her.

shippingStartDate Date Format yyyy-MM-dd

Antal reserveret

Det antal som der er reserveret.

numItemsReserved Long Not Null Min 0

Tekst

En tekst som beskriver denne reservation.

text String

Handelsvare id

Entydig identifikation af den vare som reservationen vedrører.

globalTradeItemId Long Not Null GlobalTradeItem

SKU

SKU for den vare som der er reserveret.

stockKeepingUnit String Not Null GlobalTradeItem

Område id

Entydig id for det område som reservationen er oprettet i.

contextId Long Context

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som er reserveret.

productId Long Read only Context

Produktnummer

Nummeret på det produkt som er reserveret.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på det produkt som er reserveret.

productName String Read only

Disponible

Antal varer som nu og her er tilgængelig til opfyldelse af denne reservation.

numItemsAvailable Long Read only

Prioritet

Prioritet som afgører hvor højt denne reservation står på listen ved allokering af de disponible varer.

reservationPriority Integer

Forsendelseslinjer

Antal forsendelseslinjer der er knyttet til denne reservation.

numShipmentLines Long Read only

Salgskanal id

Entydig identifikation af den salgskanal der har foretaget denne reservation.

sellerId Long Seller

Salgskanal

Nummeret på den salgskanal der har foretaget reservationen.

sellerNumber String Seller

Variant

Variant for den handelsvare som denne reservation vedrører.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

GTIN

GTIN for den handelsvare som denne reservation vedrører.

globalTradeItemNumber String Read only

Mængde hver

Mængde af produktet indeholdt i hver enkelt eksemplar af handelsvaren som denne reservation vedrører.

numUnitsContained Long Read only

Enhed

Enhed som bruges for det produkt der er indeholdt i den handelsvare som reservationen vedrører.

productUnit ProductUnit Read only