Thetis IMS
Datakatalog

Reservation

En reservation er et udsagn om, at en given mængde af en given vare ikke må bruges til andre forsendelser end de forsendelser, som reservationen selv har relation til.

Reservation

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et SKU på en handelsvare. Der skal angives enten et id eller et nummer på en lokation.

Felter

Id

Entydig identikation af denne reservation

id Long Read only

Oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af denne reservation.

timeMade Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Salgskanal ref.

Salgskanalens reference vedrørende denne reservation.

sellersReference String Read only

Send fra

Tidligste dato for forsendelse af de varer, der er er reserveret her.

shippingStartDate Date Format yyyy-MM-dd

Antal reserveret

Det antal som der er reserveret.

numItemsReserved Long Not Null

Antal trukket

Det antal som der er trukket fra lageret på forsendelseslinjer med relation til denne reservation.

numItemsDrawn Long Read only

Tekst

En tekst som beskriver denne reservation.

text String

Handelsvare id

Entydig identifikation af den vare som reservationen vedrører.

globalTradeItemId Long GlobalTradeItem

SKU

SKU for den vare som der er reserveret.

stockKeepingUnit String GlobalTradeItem

Område id

Entydig id for det område som reservationen er oprettet i.

contextId Long Context

Produktnummer

Nummeret på det produkt, som er indeholdt i den vare, som denne pris gælder for.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på det produkt, som er indeholdt i den vare, som denne pris gælder for.

productName String Read only

Disponible

Antal varer som nu og her er tilgængelig til opfyldelse af denne reservation.

numItemsAvailable Long Read only

Prioritet

Prioritet som afgører hvor højt denne reservation står på listen ved allokering af de disponible varer.

reservationPriority Integer

Forsendelseslinjer

Antal forsendelseslinjer der er knyttet til denne reservation.

numShipmentLines Long Read only

Salgskanal id

Entydig identifikation af den salgskanal der har foretaget denne reservation.

sellerId Long Seller

Salgskanal

Nummeret på den salgskanal der har foretaget reservationen.

sellerNumber String Seller

Variant

Variant for den handelsvare som denne reservation vedrører.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

GTIN

GTIN for den handelsvare som denne reservation vedrører.

globalTradeItemNumber String Read only

Mængde hver

Mængde af produktet indeholdt i hver enkelt eksemplar af handelsvaren som denne reservation vedrører.

numUnitsContained Long Read only

Enhed

Enhed som bruges for det produkt der er indeholdt i den handelsvare som reservationen vedrører.

productUnit ProductUnit Read only

Filter

SKU

Vis kun reservationer af varer, hvis SKU matcher dette udtryk.

stockKeepingUnitMatch String

Tekst

Vis kun reservationer hvor teksten matcher dette udtryk.

textMatch String

Kun åbne

reservationFilter.onlyOpen.description

onlyOpen Boolean

Kun bundtvarer

Vis kun reservationer af bundtvarer.

onlyBundles Boolean

Kun mangler

Vis kun reservationer, som der ikke er varer på lager til at opfylde fuldt ud.

onlyNotAvailable Boolean

Kun uden linjer

Vis kun reservationer som ikke hører til nogen forsendelseslinje.

onlyNoShipmentLines Boolean

Forsendelsesnummer

Vis kun reservationer der har relation til en forsendelse, hvis nummer matcher dette udtryk.

shipmentNumberMatch String