Thetis IMS
Datakatalog

Status

Forsendelsens status i et ord.

Mulige værdier

Ny

Angiver at forsendelsen endnu ikke er under plukning.

NEW

Igang

Angiver at forsendelsen er under plukning eller pakning.

IN_PROGRESS

Pakket

Angiver at forsendelsen er pakket og klar til overdragelse til transportøren

PACKED

On-hold

Angiver at forsendelsen er sat 'on-hold'.

ON_HOLD

Annulleret

Angiver at forsendelsen er annulleret og derfor aldrig vil blive leveret.

CANCELLED

Overdraget

Forsendelsen er overdraget til transportøren

CONSIGNED