Thetis IMS
Datakatalog

Område

Et område kan indeholde data, der er adskilt fra data i andre områder. Et område kan dække over en kunde, hvis I er et lagerhotel.

Context

Felter

Id

Syntetisk nøgle som identificerer dette område på tværs af abonnementer.

id Long Read only

Områdenavn

Entydig identifikation af dette område indenfor dette abonnement.

contextName String Length 0 to 255 Not Blank

Basisvaluta

Valuta som værdien af dette lagerområde opgøres i.

baseCurrencyCode CurrencyCode

Reservationer

Styrer hvordan systemet behandler reservationer i relation til forsendelser i dette område.

reservationSetup ReservationSetup

GTIN tildeling

Oplysninger til brug ved generering af nye GTIN (globale handelsvarenumre).

globalTradeItemNumberSequence GlobalTradeItemNumberSequence

Adresse

Adresse for dette område. Hvis området dækker over en separat lagerhal, vil det være lagerhallens adresse. Hvis området dækker over en lagerkunde, vil det være lagerkundens adresse. Adressen bliver brugt som afsenderadresse på alle lister.

address Address

Kontaktperson

Kontaktperson hos den kunde som dette område er knyttet til.

contactPerson ContactPerson

Abonnent id

Entydig identifikation af det abonnement som dette område tilhører.

subscriberId Long Subscriber

GLN

Global identification af dette område.

globalLocationNumber String

Plukkeliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af plukkelister i dette område.

pickingListReportId Long Report

Følgeseddel id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af følgesedler i dette område.

deliveryNoteReportId Long Report

Overdragelsesseddel id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af overdragelsessedler i dette område.

consignmentNoteReportId Long Report

Multi-plukkeliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af multi-plukkelister i dette område.

multiPickingListReportId Long Report

Optællingsliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af optællingslister i dette område.

stockTakingListReportId Long Report

Næste fors.nr.

Det nummer som automatisk bliver tildelt den næste forsendelse.

nextShipmentNumber Integer Not Null

Næste lev.nr.

Det nummer som automatisk bliver tildelt den næste leverance.

nextInboundShipmentNumber Integer Not Null

Næste opt. nr

Nummer som automatisk vil blive tildelt den næste optælling.

nextStockTakingNumber Integer Not Null

Næste returfors. nr

Nummer som den næste returforsendelse vil få tildelt.

nextReturnShipmentNumber Integer Not Null

Aktivt

Angiver om dette område er aktivt. Hvis området ikke er aktivt, er det ikke muligt at arbejde i det.

active Boolean Not Null

Momsnummer

Momsnummer for den juridiske enhed der er ansvarlig for dette område.

vatNumber String

Status modtagelse

Default status for varer ved modtagelse.

defaultLotStatusOnArrival GlobalTradeItemLotStatus

Forsendelse låst

Låsninger af forsendelser slettes automatisk, når der er gået det angivne antal minutter uden aktivitet.

shipmentLockTimeout Integer

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON