Thetis IMS
Datakatalog

Område

Definition

Et område kan indeholde data, der er adskilt fra data i andre områder. Et område kan dække over en kunde, hvis I er et lagerhotel.

Context

Felter

Id

Syntetisk nøgle som identificerer dette område på tværs af abonnementer.

id Long Read only

Områdenavn

Entydig identifikation af dette område indenfor dette abonnement.

contextName String Length 0 to 255 Not Blank

Basisvaluta

Valuta som værdien af dette lagerområde opgøres i.

baseCurrencyCode CurrencyCode

Reservationer

Styrer hvordan systemet behandler reservationer i relation til forsendelser i dette område.

reservationSetup ReservationSetup

GTIN tildeling

Oplysninger til brug ved generering af nye GTIN (globale handelsvarenumre).

globalTradeItemNumberSequence GlobalTradeItemNumberSequence

Adresse

Adresse for dette område. Hvis området dækker over en separat lagerhal, vil det være lagerhallens adresse. Hvis området dækker over en lagerkunde, vil det være lagerkundens adresse. Adressen bliver brugt som afsenderadresse på alle lister.

address Address

Kontaktperson

Kontaktperson hos den kunde som dette område er knyttet til.

contactPerson ContactPerson

Abonnent id

Entydig identifikation af det abonnement som dette område tilhører.

subscriberId Long Subscriber

GLN

Global identification af dette område.

globalLocationNumber String

Indlagringsliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet bruger ved generering af indlagringslister.

putAwayListReportId Long Report

Opfyldningsliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet bruger ved generering af opfyldningslister.

replenishmentListReportId Long Report

Plukkeliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af plukkelister i dette område.

pickingListReportId Long Report

Følgeseddel id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af følgesedler i dette område.

deliveryNoteReportId Long Report

Overdragelsesseddel id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af overdragelsessedler i dette område.

consignmentNoteReportId Long Report

Multi-plukkeliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af multi-plukkelister i dette område.

multiPickingListReportId Long Report

Optællingsliste id

Entydig identifikation af den rapport som systemet benytter ved dannelse af optællingslister i dette område.

stockTakingListReportId Long Report

Indkøbsforslag id

Entydig identifikation af den rapport som systemet bruger ved generering af indkøbsforslag.

orderProposalReportId Long Report

Rekvisition id

Entydig identifikation af den rapport som systemet bruger ved udskrivning af rekvisitioner.

purchaseOrderReportId Long Report

Tilbudsanmodning id

Entydig identifikation af den rapport som systemet bruger ved generering af tilbudsanmodninger.

requestForQuotationReportId Long Report

Næste fors.nr.

Det nummer som automatisk bliver tildelt den næste forsendelse.

nextShipmentNumber Integer Not Null

Næste lev.nr.

Det nummer som automatisk bliver tildelt den næste indkøbsordre.

nextInboundShipmentNumber Integer Not Null

Næste opt. nr

Nummer som automatisk vil blive tildelt den næste optælling.

nextStockTakingNumber Integer Not Null

Næste returfors. nr

Nummer som den næste returforsendelse vil få tildelt.

nextReturnShipmentNumber Integer Not Null

Aktivt

Angiver om dette område er aktivt. Hvis området ikke er aktivt, er det ikke muligt at arbejde i det.

active Boolean Not Null

Momsnummer

Momsnummer for den juridiske enhed der er ansvarlig for dette område.

vatNumber String

Status modtagelse

Default status for varer ved modtagelse.

defaultLotStatusOnArrival GlobalTradeItemLotStatus

Forsendelse låst

Låsninger af forsendelser slettes automatisk, når der er gået det angivne antal minutter uden aktivitet.

shipmentLockTimeout Integer

Test

Angiver om dette område er til brug for test.

test Boolean

Modtag til eks. beh.

Angiver om varer ved modtagelse må gøres til en del af allerede eksisterende beholdning.

receiveToExistingLot Boolean

Retur til eks. beh.

Angiver om varer ved indlagring må lægges til allerede eksisterende beholdning.

receiveReturnedToExistingLot Boolean

Opfyld til eks. beh.

Angiver om varer ved opfyldning må gøres til en del af allerede eksisterende beholdning.

replenishToExistingLot Boolean

Indlagr til eks. beh.

Angiver om returvarer ved modtagelse må gøres til en del af allerede eksisterende beholdning.

putAwayToExistingLot Boolean

Kræv kostpris

Angiver om det er muligt at postere til tomme beholdninger, hvis varen ikke har en standard kostpris.

costPriceRequired Boolean

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON