Thetis IMS
Datakatalog

Bevægelsestype

Angiver hvad der forsårsagede bevægelsen.

Mulige værdier

Modtagelse

Bevægelse forårsaget af modtagelse af varer.

RECEPTION

Forsendelse

Bevælgelse forsårsaget af at varer er udtaget til forsendelse.

SHIPPING

Optælling

Bevægelse forårsaget af en optælling af en beholdning.

STOCK_TAKING

Bundtning

Bevægelser forårsaget af bundtning af varer. Typen bruges både på bundtvaren og på de indgående varen.

BUNDLING

Ompakning

Bevælgelse forårsaget af ompakning af varer. Typen bruges både på varerne som er blevet ompakket og på de ompakkede varer.

REPACKING

Returnering

Bevælgelse forårsaget af modtagelse af returvarer.

RETURNED

Værdiændring

Bevægelse forårsaget af en ændring af en beholdnings værdi. Antal på bevælgelser af denne type er altid 0.

DEPRECATION

Splitning

Bevægelse forårsaget af en opsplitning af en beholdning.

SPLITTING

Opfyldning

Bevægelse forårsaget af opfyldning af plukke-lokation med varer fra beholdning på anden lokation.

REPLENISHMENT

Indlagring

Bevægelse forårsaget af indlagring af varer.

PUT_AWAY