Thetis IMS
Datakatalog

Indkøbsordre

Definition

En indkøbsordre er en samling af varer, som I enten forventer at modtage samlet, eller som I har modtaget samlet.

InboundShipment

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et nummer på en leverandør. Der kan højest være 1000 linjer på en indkøbsordre.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne indkøbsordre på tværs af alle abonnenter.

id Long Read only

Nr.

Entydig identifikation af indkøbsordren indenfor området.

inboundShipmentNumber String Unique Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Length 1 to 36 Not Blank

Leveringsdato

Den aftalte dato hvorpå levering skal finde sted på den aftalte leveringsadresse.

deliveryDate Date Format yyyy-MM-dd

Forventet ankomst

Tidspunkt hvor varerne forventes at ankomme.

expectedTimeOfArrival Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Leveringsadresse

Adresse hvor levering skal finde sted i henhold til aftalte leveringsbetingelser.

deliveryAddress Address

Leverandøradresse

Adressen på indkøbsordrens leverandør.

supplierAddress Address Read only

Incoterms

Incoterms som beskriver de betingelser hvorunder levering af de købte varer sker.

incoterms Incoterms

Oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af denne indkøbsordre.

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Følgeseddelnr.

Nummeret på den følgeseddel der fulgte med varerne ved levering.

deliveryNoteNumber String Length 0 to 250

Fakturanr.

Nummeret på en eventuel faktura der fulgte med varerne ved levering.

invoiceNumber String Length 0 to 250

Ordrebekr. nr.

Nummeret på den ordrebekræftelse, som leverandøren har sendt.

orderConfirmationNumber String Length 0 to 250

Leverandør nr.

Entydig identifikation af leverandøren indenfor området.

supplierNumber String Not Null Supplier

Leverandør id

Entydig identifikation af leverandøren af denne indkøbsordre.

supplierId Long Not Null Supplier

Valutakode

Valutakode for alle beløb på denne indkøbsordre.

currencyCode CurrencyCode

Valutakurs

Den kurs som er brugt ved udregning af kostprisen.

currencyExchangeRate BigDecimal Min 0.000001 Max 999999.999999 Integer 6, Fraction 6

Rekvisition oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af den rekvisition som hører til denne indkøbsordre.

purchaseOrderTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Rekvisitionsnr.

Nummeret på den rekvisition som der er brugt ved bestillingen af denne indkøbsordre.

purchaseOrderNumber Long Read only

Rekvisition id

Entydig identifikation af rekvisitionen som hører til denne indkøbsordre.

purchaseOrderId Long Read only Document

Tilbudsanmodning oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af den tilbudsanmodning som hører til denne indkøbsordre.

requestForQuotationTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Tilbudsanmodningnr.

Nummeret på den tilbudsanmodning som hører til denne indkøbsordre.

requestForQuotationNumber Long Read only

Tilbudsanmodning id

Entydig identifikation af den tilbudsanmodning som hører til denne indkøbsordre.

requestForQuotationId Long Read only Document

Modtagelseskvittering oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af modtagelseskvittering til denne indkøbsordre.

goodsReceiptTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Modtagelseskvittering nummer

Nummeret på den modtagelseskvittering der er dannet til indkøbsordren.

goodsReceiptNumber Long Read only

Modtagelseskvittering id

Entydig identifikation af den modtagelseskvittering der er lavet til denne indkøbsordre.

goodsReceiptId Long Read only Document

Efterberegning oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af efterberegning.

costVarianceListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Efterberegningnummer

Nummeret på den efterberegning af kostpris der er lavet til denne indkøbsordre.

costVarianceListNumber Long Read only

Efterberegning id

Entydig identifikation af den efterberegning der er lavet af denne indkøbsordre.

costVarianceListId Long Read only Document

Indkøbsordrelinjer

Linjer som beskriver hvilke varer, der forventes modtaget på denne indkøbsordre.

inboundShipmentLines List InboundShipmentLine

Område id

Entydig identifikation af det område som indkøbsordren er oprettet i.

contextId Long Context

Oprettelse hændelses id

Entydig identifikation af oprettelsen af denne indkøbsordre. Beskeder vedrørende oprettelsen er knyttet til dette id.

inboundShipmentCreatedEventId String Read only

Venter

Angiver om denne indkøbsordre venter og altså endnu ikke klar til at blive modtaget.

onHold Boolean

Annulleret

Angiver at denne indkøbsordre er annulleret og aldrig vil blive modtaget.

cancelled Boolean

Modtagelsesnotat

Notat relevant i forhold til modtagelse af varerne.

notesOnReception String

Bestillingsnotat

Notat relevant i forhold til bestillingen af varerne.

notesOnOrdering String

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere information om denne indkøbsordre.

dataDocument String JSON

Filter

Indkøbsordrenummer

Et søgeudtryk som indkøbsordrenummeret skal matche for at en indkøbsordre passerer filteret.

inboundShipmentNumberMatch String

Leverandørnummer

Søgeudtryk som leverandøren af indkøbsordren skal matche.

supplierNumberMatch String

Leverandør adresse

Et udtryk som skal findes i leverandørens adresseoplysninger.

supplierAddressMatch String

Kun uden kvittering

Vis kun de indkøbsordrer, som der endnu ikke er dannet kvittering for.

onlyNoGoodsReceipt Boolean

Kun uden efterberegning

Vis kun indkøbsordrer som I endnu ikke er efterberegnet.

onlyNoCostVarianceList Boolean

Kun forventet i dag

Vis kun de indkøbsordrer, som forventes modtaget i dag.

onlyExpectedToday Boolean

Følgeseddelnummer

Søgeudtryk som indkøbsordrens følgeseddelsnummer skal matche.

deliveryNoteNumberMatch String

Fakturanummer

Et søgeudtryk som fakturanummeret skal matche.

invoiceNumberMatch String

Dato kvittering

Vis kun indkøbsordrer hvor kvittering er udskrevet på denne dato.

dateGoodsReceiptCreated Date

Leveringsadresse

Vis kun indkøbsordrer hvor en del af leveringsadresse matcher dette udtryk.

deliveryAddressMatch String

Leveringshorisont

Vis kun indkøbsordrer som forventes leveret indenfor dette antal dage.

deliveryHorizon Integer

Oprettet

Vis kun indkøbsordrer som er oprettet indenfor dette tidsrum.

createdWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval