Thetis IMS
Datakatalog

Leverance

En leverance er en samling af varer, som I enten forventer at modtage samlet, eller som I har modtaget samlet.

InboundShipment

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et nummer på en leverandør. Der kan højest være 1000 linjer på en leverance.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne leverance på tværs af alle abonnenter.

id Long Read only

Nr.

Entydig identifikation af leverancen indenfor området.

inboundShipmentNumber String Unique Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Length 1 to 36

Forventet ankomst

Tidspunkt hvor varerne forventes at ankomme.

expectedTimeOfArrival Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Leveringsadresse

Adresse hvor levering skal finde sted i henhold til aftalte leveringsbetingelser.

deliveryAddress Address

Leverandøradresse

Adressen på leverancens leverandør.

supplierAddress Address Read only

Incoterms

Incoterms som beskriver de betingelser hvorunder levering af de købte varer sker.

incoterms Incoterms

Oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af denne leverance.

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Følgeseddelnr.

Nummeret på den følgeseddel der fulgte med varerne ved levering.

deliveryNoteNumber String Length 0 to 250

Fakturanr.

Nummeret på en eventuel faktura der fulgte med varerne ved levering.

invoiceNumber String Length 0 to 250

Ordrebekr. nr.

Nummeret på den ordrebekræftelse, som leverandøren har sendt.

orderConfirmationNumber String Length 0 to 250

Rekvisitionsnr.

Nummeret på den rekvisition som der er brugt ved bestillingen af denne leverance.

requisitionNumber String Length 0 to 250

Leverandør nr.

Entydig identifikation af leverandøren indenfor området.

supplierNumber String Supplier

Leverandør id

Entydig identifikation af leverandøren af denne leverance.

supplierId Long Supplier

Valutakode

Valutakode for alle beløb på denne leverance.

currencyCode CurrencyCode

Valutakurs

Den kurs som er brugt ved udregning af kostprisen.

currencyExchangeRate BigDecimal Min 0.000001 Max 999999.999999 Integer 6, Fraction 6

Modtagelseskvittering oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af modtagelseskvittering til denne leverance.

goodsReceiptTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Modtagelseskvittering nummer

Nummeret på den modtagelseskvittering der er dannet til leverancen.

goodsReceiptNumber Long Read only

Efterberegning oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af efterberegning.

costVarianceListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Efterberegningnummer

Nummeret på den efterberegning af kostpris der er lavet til denne leverance.

costVarianceListNumber Long Read only

Modtagelseskvittering id

Entydig identifikation af den modtagelseskvittering der er lavet til denne leverance.

goodsReceiptId Long Read only Document

Efterberegning id

Entydig identifikation af den efterberegning der er lavet af denne leverance.

costVarianceListId Long Read only Document

Leverancelinjer

Linjer som beskriver hvilke varer, der forventes modtaget på denne leverance.

inboundShipmentLines List InboundShipmentLine

Område id

Entydig identifikation af det område som leverancen er oprettet i.

contextId Long Context

Oprettelse hændelses id

Entydig identifikation af oprettelsen af denne leverance. Beskeder vedrørende oprettelsen er knyttet til dette id.

inboundShipmentCreatedEventId String Read only

Venter

Angiver om denne leverance venter og altså endnu ikke klar til at blive modtaget.

onHold Boolean

Annulleret

Angiver at denne leverance er annulleret og aldrig vil blive modtaget.

cancelled Boolean

Modtagelsesnotat

Notat relevant i forhold til modtagelse af varerne.

notesOnReception String

Bestillingsnotat

Notat relevant i forhold til bestillingen af varerne.

notesOnOrdering String

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere information om denne leverance.

dataDocument String JSON

Filter

Leverancenummer

Et søgeudtryk som leverancenummeret skal matche for at en leverance passerer filteret.

inboundShipmentNumberMatch String

Leverandørnummer

Søgeudtryk som leverandøren af leverancen skal matche.

supplierNumberMatch String

Leverandør adresse

Et udtryk som skal findes i leverandørens adresseoplysninger.

supplierAddressMatch String

Kun uden kvittering

Vis kun de leverancer, som der endnu ikke er dannet kvittering for.

onlyNoGoodsReceipt Boolean

Kun uden efterberegning

Vis kun leverancer som I endnu ikke er efterberegnet.

onlyNoCostVarianceList Boolean

Kun forventet i dag

Vis kun de leverancer, som forventes modtaget i dag.

onlyExpectedToday Boolean

Følgeseddelnummer

Søgeudtryk som leverancens følgeseddelsnummer skal matche.

deliveryNoteNumberMatch String

Fakturanummer

Et søgeudtryk som fakturanummeret skal matche.

invoiceNumberMatch String

Rekvisitionnr.

Vis kun leverancer som er bestilt under et rekvisitionsnummer, der matcher dette udtryk.

requisitionNumberMatch String

Dato kvittering

Vis kun leverancer hvor kvittering er udskrevet på denne dato.

dateGoodsReceiptCreated Date

Leveringsadresse

Vis kun leverancer hvor en del af leveringsadresse matcher dette udtryk.

deliveryAddressMatch String

Leveringshorisont

Vis kun leverancer som forventes leveret indenfor dette antal dage.

deliveryHorizon Integer

inboundShipmentFilter.createdWithinCommonTimeInterval

inboundShipmentFilter.createdWithinCommonTimeInterval.description

createdWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval