Thetis IMS
Datakatalog

Report generator

Angiver hvilket værktøj systemet skal bruge ved generering af eksemplarer af denne rapport.

Mulige værdier

Jasper

Brug Jasper rapportgenerator. Se https://community.jaspersoft.com/documentation.

JASPER

FreeMarker

Brug FreeMarker template language. Se https://freemarker.apache.org/docs/index.html.

FREE_MARKER