Thetis IMS
Datakatalog

Optæl beholdning

Her kan du angive hvor mange varer, der aktuelt er i beholdningen. Beholdningen bliver herefter markeret som optalt på det nuværende tidspunkt. En eventuel justering bliver bogført, når I danner en justeringsliste til den aktuelle ad-hoc optælling.

Felter

Optællingslinje id

Entydig identifikation af den optællingslinje, som denne optælling er foretaget ud fra.

stockTakingLineId Long

Beholdning id

Entydig identifikation af den beholdning som er optalt.

globalTradeItemLotId Long Not Null

Antal

Det optalte antal.

numItemsCounted Long Not Null Min 0 Max 9999999

Årsag

Angiver årsagen til justeringen.

discrepancyCause DiscrepancyCause Not Null

Notat

Notat til optællingen eller til beholdningens tilstand i almindelighed.

notesOnCounting String