Thetis IMS
Datakatalog

Produktgruppe

Definition

En produktgruppe samler produkter med identiske egenskaber.

ProductGroup

Felter

Id

Unik identifikation af denne varegruppe på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Unik identifikation af området som denne produktgruppe er oprettet i.

contextId Long Context

Produktgruppenavn

Navnet på denne produktgruppe. Navnet identificerer entydigt produktgruppen indenfor dette område.

productGroupName String Unique Not Blank Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]*

Default enhed

Default enhed for produkter i denne gruppe. Enheden bliver automatisk sat på alle produkter, som der ikke eksplicit er angivet nogen enhed for.

defaultProductUnit ProductUnit Not Null

Batchnummer

Angiver om der skal angives batchnummer for eksemplarer af handelsvarer indeholdende dette produkt ved modtagelse.

batchNumberRequired Boolean Not Null

Udløbsdato

Angiver om der skal angives udløbsdato for eksemplarer af handelsvarer indeholdende dette produkt ved modtagelse.

expirationDateRequired Boolean Not Null

Tæl fra

Antal fra hvilket det er bedre at tælle fremfor at scanne hver enkelt eksemplar af varer, som indeholder dette produkt.

countRequiredMin Long Not Null

Serienummer

Angiver om der skal oplyses serienummer ved pakning af varer indeholdende dette produkt.

serialNumberRequired Boolean

Optællingsinterval

Det interval som denne handelsvare skal tælles op med.

stockTakingInterval Integer Min 1

Kontroller fra

Kontroller alle beholdninger i forbindelse med pakning, når antallet tilbage er mindre end eller lig dette antal.

controlLotFromNumItemsRemaining Integer Min 0

Lagerdato fra

Angiver hvilken dato systemet skal bruge som lagerdato for nye beholdninger.

inventorySortDateMapping InventorySortDateMapping

Vare etiket id

Unik identifikation af den rapport som systemet bruger ved udskrift af etiketter til handelsvarer.

itemLabelReportId Long Report

Etiket til beholdninger id

Unik identifikation af den rapport, som systemet bruger ved udskrift af etiketter til beholdninger.

itemLotLabelReportId Long Report

Etiket til plukket vare id

Unik identifikation af den rapport, som systemet bruger ved generering af etiketter til plukkede varer.

itemInstanceLabelReportId Long Report

Logistisk variant etiket id

Unik identifikation af den rapport som systemet bruger ved udskrift af etiketter til logistiske varianter.

logisticVariantLabelReportId Long Report

Etiket til handelsvare

Navnet på den rapport som systemet bruger ved generering af etiketter til handelsvarer. Kontakt os, hvis I ønsker flere valgmuligheder.

itemLabelReportDescription String Read only

Etiket til beholdning

Navnet på den skabelon som systemet bruger ved generering af etiketter til beholdninger. Kontakt os, hvis I ønsker flere valgmuligheder.

itemLotLabelReportDescription String Read only

Etiket til plukket vare

Navnet på den skabelon som systemet bruger ved generering af etiketter til konkrete vare-eksemplarer. Kontakt os, hvis I ønsker flere valgmuligheder.

itemInstanceLabelReportDescription String Read only

Logistisk variant etiket

Navnet på den rapport som systemet bruger ved udskrift af etiketter til logistiske varianter.

logisticVariantLabelReportDescription String Read only

Data dokument

JSON dokument med yderligere informationer om denne produktgruppe.

dataDocument String JSON