Thetis IMS
Datakatalog

Lagersorteringsdato

Angiver hvilken dato systemet skal bruge ved sortering af beholdninger.

En beholdnings lagerdato afgør, hvordan den bliver behandlet i forhold til andre beholdninger af samme vare. Lagerdatoen spiller en vigtig rolle i relation til plukning og opfyldning.

Hvis du ønsker at dit lager skal køre FIFO (First in - First out), er det lagerdatoen, som er afgørende for, hvornår systemet mener, at en beholdning er kommet på lager. Hvis du fx vælger at lagerdatoen er lig med udløbsdatoen, vil systemet give dig FEFO (First expire - First out).

I produkt-billedet kan du angive, hvordan systemet skal give lagerdato til nye beholdninger. Du har to muligheder:

  • Dato for modtagelse
  • Udløbsdato

I produktgruppe-billedet kan du angive, hvordan du typisk giver lagerdato til beholdninger af produkter fra produktgruppen. Når du opretter et nyt produkt, arver produktet værdien fra produktgruppen.

Mulige værdier

Dato for modtagelse

Brug beholdningens modtagelsesdato som lagerdato.

DATE_RECEIVED

Udløbsdato

Brug beholdningens udløbsdato som lagerdato.

EXPIRATION_DATE