Thetis IMS
Datakatalog

Forsendelsesbeholder

En forsendelsesbeholder er en beholder (kasse, palle, boks), som der er pakket varer i med henblik på forsendelse.

ShippingContainer

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et nummer på en beholdertype.

Felter

Id

Entydig identifikation af forsendelsesbeholderen på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som forsendelsesbeholderen er oprettet i.

contextId Long Context

Beholdertype id

Entydig identifikation af forsendelsesbeholderens type.

containerTypeId Long ContainerType

Type

Navnet på den beholdertype som denne forsendelsesbeholder er bygget over.

containerTypeName String ContainerType

Track og trace

Entydig identifikation af forsendelsesbeholderen tildelt af speditøren. Dette nummer kan bruges til at spore pakken i speditørens system.

trackingNumber String

Tracking URL

URL at besøge for at følge forsendelsesbeholderen.

trackingUrl String

SSCC

SSCC kode som identificerer denne forsendelsesbeholder globalt.

serialShippingContainerCode String

shippingContainer.pickToBoxNumber

shippingContainer.pickToBoxNumber.description

pickToBoxNumber Integer Read only

Oprettet

Tidspunkt for forsendelsesbeholderens oprettelse.

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Bruttovægt

Den samlede vægt af forsendelsesbeholderen med indhold.

grossWeight BigDecimal Min 0.001 Max 999999.999 Integer 6, Fraction 3

Taravægt

Forsendelsesbeholderens vægt uden indhold.

tareWeight BigDecimal Read only

Rumfang

Forsendelsesbeholderens rumfang.

volume BigDecimal Read only

Dimensioner

Forsendelsesbeholderens dimensioner. Alle mål er i meter.

dimensions Dimensions Read only

Antal vareeksemplarer

Antallet af vareeksemplarer som er pakket i denne forsendelsesbeholder.

numGlobalTradeItemInstances Long Read only

Transportør

Transportør som denne forsendelsesbeholder er eller bliver overdraget til.

carrierName String Read only

Transportørs fors.nr.

Nummer som transportør har givet til denne forsendelse.

carriersShipmentNumber String Read only

Forsendelse

Nummeret på den forsendelse som denne forsendelsesbeholder er en del af.

shipmentNumber String Shipment

Forsendelse id

Entydig identifikation af den forsendelse som denne forsendelsesbeholder er en del af.

shipmentId Long Shipment

Platform

Platform som denne forsendelsesbeholder er bygget på (f.eks palletype).

platformType ContainerPlatformType Read only

Filter

Trackingnummer

Vis kun forsendelsesbeholdere med et trackingnummer, der matcher dette udtryk.

trackingNumberMatch String

Kundenummer

Vis kun forsendelsesbeholdere der er en del af en forsendelse til en kunde hvis nummer matcher dette udtryk.

customerNumberMatch String

Ikke overdraget

Vis kun forsendelsesbeholdere som endnu ikke er overdraget til transportøren.

onlyNoConsignmentNote Boolean

Transportør

Vis kun forsendelsesbeholdere til transportøren med dette navn.

carrierName String

Oprettet

Vis kun forsendelsesbeholdere oprettet i dette tidsinterval.

createdWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval