Thetis IMS
Datakatalog

Forsendelse

Definition

En forsendelse er en samling af varer, der enten er pakket sammen, eller som lageret skal pakke sammen med henblik på levering til en given kunde.

Shipment

Detaljer

Vi anbefaler, at I organiserer arbejdet i lagerhallen i bølger. Det vil sige, at indenfor en given tidsperiode, udfører I nogle bestemte aktiviteter. Det kan f.eks være plukning og pakning af bestemte forsendelser.

Imellem bølgerne kan I fylde op på plukkelokationerne, og udføre andre aktiviteter, så alt er klart når næste bølge går i gang.

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et nummer på en kunde. Der kan højest være 1000 linjer på en forsendelse.

Felter

Id

Syntetisk nøgle som entydigt identificerer forsendelsen. Denne nøgle skal bruges ved opdateringer og sletninger af forsendelsen.

id Long Read only

Nr.

Entydig identifikation af forsendelsen indenfor et område.

shipmentNumber String Unique Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Not Blank

Salgskanal ref.

Salgskanalens reference vedrørende denne forsendelse.

sellersReference String Length 1 to 36

Transportør

Transportør som er valgt for denne forsendelse.

carrierName String Carrier

Transportør id

Entydig identifikation af transportøren

carrierId Long Carrier

Leveringsadresse

Adresse hvor forsendelsen skal overbringes til eller hentes af kunden.

deliveryAddress Address

Salgskanal adresse

Adressen på den salgskanal igennem hvilken denne forsendelse er oprettet.

sellerAddress Address Read only

Kunde adresse

Adresse på kunde som er modtager af denne forsendelse.

customerAddress Address Read only

Leveringsdato

Dato hvorpå levering skal ske.

deliveryDate Date Format yyyy-MM-dd

Incoterms

Incoterms som gælder for denne forsendelse.

incoterms Incoterms

Deadline

Deadline for afsendelse af denne forsendelse.

shippingDeadline Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Vores reference

En tekst der angiver en reference til jeres brug. Det kan f.eks være navnet på den person, der har modtaget den til forsendelsen svarende ordre.

ourReference String Length 0 to 255

Deres reference

En tekst der angiver en reference hos kunden. Det kan f.eks være et rekvisitionsnummer.

customersReference String Length 0 to 255

Anden reference

En tekst til valgfri brug til yderligere identifikation af forsendelsen.

otherReference String Length 0 to 255

Rekvisitionsnummer

Kundens rekvisitionsnummer.

customersRequisitionNumber String Length 0 to 255

Venter

Angiver at forsendelsen venter og derfor hverken må plukkes eller pakkes.

onHold Boolean

Annulleret

Angiver at denne forsendelse ikke skal leveres alligevel.

cancelled Boolean

Bølgenavn

Navnet på den bølge, i hvilken denne forsendelse er eller skal plukkes og pakkes.

waveName String Wave

Bølgeid

Entydig idenfitikation af den bølge, i hvilken denne forsendelse er eller skal plukkes og pakkes.

waveId Long Wave

Prioritet

Prioritet for denne forsendelse. Kan oversættes til et transportør specifikt produkt som f.eks 'Normal' eller 'Ekspres'.

shippingPriority Integer

Privat

Angiver om modtageren er en privatperson.

privateDelivery Boolean

Kræv kvittering

Angiver om kunden skal kvittere for modtagelsen.

requireReceiptOnDelivery Boolean

Uden deltagelse

Angiver om levering må ske uden kundens deltagelse.

unattendedDelivery Boolean

Kontaktperson

Person som skal kontaktes ved alle henvendelser vedrørende denne forsendelse.

contactPerson ContactPerson

Salgskanal kontaktperson

Kontaktperson i den salgskanal som denne forsendelse er oprettet igennem.

sellerContactPerson ContactPerson Read only

Oprettet

Tidspunkt på hvilket denne forsendelse er oprettet.

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Noter til pakning

Noter som omhandler krav eller ønsker til pakningen af denne forsendelse.

notesOnPacking String

Noter til forsendelse

Noter som omhandler krav eller ønsker til afsendelsen af denne forsendelse.

notesOnShipping String

Noter til levering

Noter som omhandler krav eller ønsker til leveringen af denne forsendelse.

notesOnDelivery String

Leveringsbetingelser

De betingelser som denne forsendelse leveres under.

termsOfDelivery String Length 0 to 255

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser for de varer der leveres på denne forsendelse.

termsOfPayment String Length 0 to 255

Transport krævet

Angiver om det er nødvendigt med transport for at levere forsendelsen.

transportRequired Boolean

Afhentes

Angiver om modtageren afhenter denne forsendelse ved en af transportørens afhentningssteder.

deliverToPickUpPoint Boolean

Afhentningssted

Speditørens identifikation af det aftalte afhentningssted.

pickUpPointId String Length 1 to 36

Kundenr.

Entydig identifikation af kunden indenfor området.

customerNumber String Not Null Customer

Kunde id

Entydig identifikation af den tilhørende kunde.

customerId Long Not Null Customer

Salgskanal

Nummeret på den enhed/virksomhed/web-shop der har solgt varerne.

sellerNumber String Seller

Salgskanal id

Entydig identifikation af den salgskanal som denne forsendelse er oprettet igennem.

sellerId Long Seller

Følgeseddelsnummer

Nummeret på den følgeseddel, der er brugt ved denne forsendelse.

deliveryNoteNumber Long Read only

Følgeseddel id

Entydig identifikation af den følgeseddel, der hører til forsendelsen.

deliveryNoteId Long Read only Document

Plukkelistenr.

Nummeret på den plukkeliste som denne forsendelse er med på.

pickingListNumber Long Read only

Plukkeliste id

Entydig identifikation af den plukkeliste der hører til denne forsendelse.

pickingListId Long Read only Document

Transport booking nr.

Nummeret på den transport booking som der er foretaget hos transportøren til denne forsendelse.

transportBookingNumber Long Read only

Transport booking id

Entydig identifikation af den booking som der er foretaget hos speditøren til denne forsendelse.

transportBookingId Long Read only Document

Transport booked

Tidspunkt for dannelse af transport booking til denne forsendelse.

transportBookingTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Boks

Nummeret på den boks som disse vare skal eller er plukket til.

pickToBoxNumber Integer Read only

Fragt betalt

Den fragt som modtageren af forsendelsen har betalt.

freightCharged BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Rabat

Den beløbsrabat der er givet på forsendelsen som helhed.

discountGiven BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Momsbeløb

Beregnet moms på denne forsendelse.

vatAmount BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Beløb betalt

Størrelsen af en eventuel betaling foretaget i forbindelse med oprettelsen af ordren bag denne forsendelse.

paymentAmount BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Valutakode

Valutakode som gælder for alle beløb på denne forsendelse.

currencyCode CurrencyCode

Valutakurs

Valutakurs som gælder for alle beløb på denne forsendelse.

currencyExchangeRate BigDecimal Max 999999.999999 Min 0.000001 Integer 6, Fraction 6

Vis på håndholdte

Angiver om denne forsendelse skal vises i pakkeoversigten på håndholdte enheder.

showOnMobile Boolean

Status

Sammenfatning af denne ordres status i et enkelt felt.

shippingStatus ShippingStatus Read only

Transportørs ref.

Speditørens identifikation af denne forsendelse.

carriersShipmentNumber String

Plukkeliste dannet

Tidspunkt for dannelsen af den plukkeliste som inkluderer denne forsendelse.

pickingListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Følgeseddel oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af følgeseddelen til denne forsendelse.

deliveryNoteTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som denne forsendelse er oprettet i.

contextId Long Context

Linjer

Linjer som fortæller hvilke varer der skal plukkes, pakkes og indgå i denne forsendelse.

shipmentLines List ShipmentLine

Forsendelsesbeholdere

Forsendelsesbeholdere som indgår i denne forsendelse.

shippingContainers List

Momsnummer

Kundens momsnummer.

vatNumber String Read only

Oprettelse id

Entydig identifikation af den hændelse at forsendelsen blev oprettet.

shipmentCreatedEventId String Read only

Overdragelsenr.

Nummeret på overdragelsesseddel dannet ved overgivelsen af denne forsendelse til transportøren.

consignmentNoteNumber Long Read only

Overdragelsesseddel id

Entydig identifikation af den overdragelsesseddel som denne forsendelse er med på.

consignmentNoteId Long Read only Document

Vareforbrugsliste nummer

Nummeret på den vareforbrugsliste som denne forsendelse er en del af.

costOfSalesListNumber Long Read only

Vareforbrugsliste id

Entydig identifikation for den vareforbrugsliste som denne forsendelse er en del af.

costOfSalesListId Long Read only Document

Vareforbrugsliste oprettet

Tidspunktet for oprettelsen af den vareforbrugsliste som denne forsendelse indgår i.

costOfSalesListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Overdragelsesseddel oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af den overdragelsesseddel som inkluderer denne forsendelse.

consignmentNoteTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z' Read only

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere information om denne forsendelse.

dataDocument String JSON

Filter

Leveringshorisont

Vis kun forsendelser til levering indenfor dette antal dage.

deliveryHorizonInDays Integer

Forsendelsesnummer

Vis kun forsendelser, hvis nummer matcher dette udtryk.

shipmentNumberMatch String

Kunde

Vis kun forsendelser til kunder hvis nummer matcher dette udtryk.

customerNumberMatch String

Leveringsadresse

Vis kun forsendelser, hvor en del af leveringsadressen matcher dette udtryk.

deliveryAddressMatch String

Status

Vis kun forsendelser med denne status.

shippingStatus ShippingStatus

Postnummer

Vis kun forsendelser, hvor leveringsadressens postnummer matcher dette udtryk.

postalCodeMatch String

Kun uden plukkeliste

Vis kun forsendelser, som der endnu ikke er udskrevet plukkeliste til.

onlyNoPickingList Boolean

Kun med følgeseddel

Vis kun forsendelser som der er oprettet følgeseddel til.

onlyDeliveryNote Boolean

Kun uden følgeseddel

Vis kun forsendelser, som der endnu ikke er udskrevet følgeseddel til.

onlyNoDeliveryNote Boolean

Kun uden vareforbrugsliste

Vis kun forsendelser som endnu ikke er med på nogen vareforbrugsliste.

onlyNoCostOfSalesList Boolean

Plukkeliste

Vis kun den ene forsendelse, hvis plukkeliste har dette nummer.

pickingListNumber Long

Salgskanal

Udtryk som nummeret på salgskanalen bag forsendelsen skal matche.

sellerNumberMatch String

Kun ikke venter

Vis kun forsendelser, som ikke er 'on-hold'.

onlyNotOnHold Boolean

Kun ikke-annullerede

Vis kun forsendelser som ikke er annulleret.

onlyNotCancelled Boolean

Kun venter

Vis kun forsendelser som venter.

onlyOnHold Boolean

Flg.seddel dato

Vis kun forsendelser hvor følgeseddelen er oprettet på denne dato.

dateDeliveryNoteCreated Date

Delvist leveret

Vis kun de forsendelser, hvor det har været nødvendigt at opgive at levere en eller flere linjer fuldt ud.

onlyPartlyDelivered Boolean

Leveringsdato

Vis kun forsendelser med denne leveringsdato.

deliveryDate Date

Sped. nummer

Vis kun forsendelser hvor speditørens nummer matcher dette udtryk.

carriersShipmentNumberMatch String

Kun uden overdragelsesseddel

Vis kun forsendelser som endnu ikke er overdraget til transportøren.

onlyNoConsignmentNote Boolean

Udvalgte transportører

Vis kun forsendelser med udvalgte transportører.

carrierNamesEnabled Boolean

Transportører

Vis kun forsendelser til udvalgte transportører.

carrierNames List

Incoterms

Vis kun forsendelser med disse incoterms.

incoterms Incoterms

Leveringsbetingelser

Vis kun forsendelser hvor leveringsbetingelserne matcher dette udtryk.

termsOfDeliveryMatch String

Bølgenavn

Vis kun forsendelser der hører til i en bølge, hvis navn matcher dette udtryk.

waveNameMatch String

Landekode

Vis kun forsendelser med denne landekode.

countryCode CountryCode

Følgeseddel

Vis kun den ene forsendelse som følgesedlen med dette nummer hører til.

deliveryNoteNumber Long

Overdragelsesseddel

Nummeret på den overdragelsesseddel som forsendelsen er en del af.

consignmentNoteNumber Long

Vareforbrugsliste

Nummeret på den vareforbrugsliste som forsendelsen er en del af.

costOfSalesListNumber Long

Kun færdigpakket

Vis kun de forsendelser som er færdigpakkede. Det vil sige at alle varer er pakket. Der behøver ikke at være udskrevet følgeseddel.

onlyPackingFinished Boolean

Vores reference

Vis kun forsendelser hvor vores reference matcher dette udtryk.

ourReferenceMatch String

Sælgers reference

Vis kun forsendelser med sælger referencer der matcher dette udtryk.

sellersReferenceMatch String

Følgeseddel fra

Vis kun forsendelser hvor følgesedlen er lavet på eller efter dette tidspunkt.

deliveryNoteFromTime Date

Følgeseddel til

Vis kun forsendelser hvor følgesedlen er lavet før eller på dette tidspunkt.

deliveryNoteToTime Date

Leveringsdato fra

Vis kun forsendelser med leveringsdato fra og med denne dato.

deliveryDateFromDate Date

Leveringsdato til

Vis kun forsendelser med leveringsdato til og med denne dato.

deliveryDateToDate Date

Overdragelsesseddel fra

Vis kun forsendelser hvor overdragelsessedlen er lavet på eller efter dette tidspunkt.

consignmentNoteFromTime Date

Overdragelsesseddel til

Vis kun forsendelser hvor overdragelsessedlen er lavet før eller på dette tidspunkt.

consignmentNoteToTime Date

Flg. seddel oprettet

Vis kun forsendelser som der er oprettet følgeseddel til indenfor den valgte periode.

deliveryNoteWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval

Oprettet

Vis kun forsendelser som er oprettet i dette tidsinterval.

createdWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval

Transport booking

Vis kun forsendelsen som bookingen med dette nummer relaterer sig til.

transportBookingNumber Long