Thetis IMS
Datakatalog

Indkøbsordrelinje

Definition

Beskrivelse af et antal varer, der forventes modtaget som en del af en indkøbsordre.

InboundShipmentLine

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et SKU på en handelsvare. Der skal angives enten et id eller et nummer på en indkøbsordre.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne indkøbsordrelinje på tværs af abonnenter.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som indkøbsordrelinjen er oprettet i.

contextId Long Context

Ordrereference

Reference til en indkøbsordre eller en linje på en indkøbsordre.

orderReference String Length 0 to 250

Forventet ankomst

Det forventede ankomsttidspunkt for den indkøbsordre som denne linje tilhører.

expectedTimeOfArrival Date Read only

Antal forventet

Antal varer som forventes modtaget i overenstemmelse med denne linje.

numItemsExpected Long Min 0

Antal modtaget

Antal varer som rent faktisk er modtaget i overenstemmelse med denne linje.

numItemsReceived Long Read only

Forventet beløb

Det samlede beløb som I forventer at måtte betale for varerne på denne linje.

expectedAmount BigDecimal Read only

Faktisk beløb

Det samlede beløb som I faktisk skal betale eller har betalt for varerne på denne linje.

actualAmount BigDecimal Read only

Forventet omkostning

De forventede anskaffelsesomkostninger beregnet som varens standard kostpris gange det forventede antal.

expectedCost BigDecimal Read only

Faktisk omkostning

Den faktiske anskaffelsesomkostning for varerne modtaget på denne linje.

actualCost BigDecimal Read only

Std. kostpris

Standard kostpris for den vare som er relateret til denne linje.

standardCostPrice BigDecimal Read only

Faktisk kostpris

Den faktiske anskaffelsespris for varerne på denne linje.

actualCostPrice BigDecimal Read only

Købspris (styk)

Den pris I betaler for et styk af handelsvaren.

purchasePrice BigDecimal Min 0.0000 Max 999999.9999 Integer 6, Fraction 2

Rabat i pct.

Den rabat som I har opnået på dette køb i procent.

discountPercentage BigDecimal Min 0.00 Max 100.00 Integer 3, Fraction 2

Notat til modtager

Notat til den medarbejder, som modtager varerne.

notesOnReception String

Told og skat

Told og skat relateret til denne linje.

taxes BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Håndtering

Håndteringsomkostninger relateret til denne linje.

handlingCost BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Konvertering

Konverteringsomkostninger relateret til denne linje.

conversionCost BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

Transport

Omkostninger til transport som indgår i den totale anskaffelsespris.

transportCost BigDecimal Min 0.00 Max 999999.99 Integer 6, Fraction 2

GTIN

Stregkode for den handelsvare, som forventes modtaget i overenstemmelse med denne linje.

globalTradeItemNumber String Read only

SKU

SKU på den vare der er bestilt/modtaget på denne linje.

stockKeepingUnit String Not Null Length 1 to 36 GlobalTradeItem

Handelsvare id

Unik identifikation af den handelsvare, som denne linje vedrører.

globalTradeItemId Long Not Null GlobalTradeItem

Indkøbsordrenummer

Entydig identifikation af indkøbsordren indenfor området.

inboundShipmentNumber String Length 1 to 36 InboundShipment

Indkøbsordre id

Entydig identifikation af den indkøbsordre som linjen hører til.

inboundShipmentId Long InboundShipment

Produktnummer

Nummeret på det produkt som denne handelsvare indeholder.

productNumber String Read only

Produktnavn

Navnet på det produkt som handelsvaren indeholder.

productName String Read only

Variant

Variant af produktet som er bestilt på denne linje.

productVariantKey ProductVariantKey Read only

Status ved modt.

Angiver den status nye beholdninger default skal have ved modtagelse.

lotStatusOnArrival GlobalTradeItemLotStatus

Produkt id

Entydig identifikation af det produkt som er bestilt på denne linje.

productId Long Read only Product

HS Kode

HS kode for det produkt som er bestilt på denne linje.

harmonizedSystemCode String Read only

Enhed

Den enhed som bruges for mængder af produktet indeholdt i handelsvaren.

productUnit ProductUnit Read only

Leverandørs beskrivelse

Leverandørens beskrivelse af denne linje.

suppliersDescription String

Indeholdt mængde

Antal enheder af produktet som er indeholdet i handelsvaren med relation til denne linje.

numUnitsContained Long Read only

Valutakurs

Valutakursen for den indkøbsordre som linjen hører til.

currencyExchangeRate BigDecimal Read only

Valutakode

Valutakoden fra den indkøbsordre som denne linje tilhører.

currencyCode CurrencyCode Read only

Kvittering id

Entydig identifikation af den modtagelseskvittering der er oprettet til den indkøbsordre, som denne linje hører til.

goodsReceiptId Long Read only

Efterberegningsliste id

Entydig identifikation af den efterberegningsliste der er oprettet til den indkøbsordre, som denne linje hører til.

costVarianceListId Long Read only

Branche varenr.

Branche varenummer for den vare som denne linje vedrører.

businessItemNumber String Read only

Overlev. grænse

Den procentsats som det er tilladt for leverandøren at overlevere med.

overdeliveryTolerance BigDecimal Read only