Thetis IMS
Datakatalog

Salgskanal

Definition

Beskrivelse af en salgskanal. Det kan f.eks være en blandt flere web-shops.

Seller

Felter

Id

Unik identifikation af denne salgskanal på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område, som salgskanalen er oprettet i.

contextId Long Context

Nummer

Entydig identifikation af denne salgskanal indenfor dette område.

sellerNumber String Unique Not Blank Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Length 1 to 36

Adresse

Adressen på salgskanalen. Adressen bliver brugt som afsenderadresse på følgesedlen.

address Address

Kontaktperson

Kontaktoplysninger til den ansvarlige person hos salgskanalen.

contactPerson ContactPerson

Momsnummer

Momsnummer for den juridiske enhed som er ansvarlig for denne salgskanal.

vatNumber String

GLN

Global og entydig identifikation af det sted som er knyttet til denne salgskanal.

globalLocationNumber String Pattern \d{13}

Reservationer

Styrer hvordan systemet behandler reservationer i relation til forsendelser modtaget via denne salgskanal.

reservationSetup ReservationSetup

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON

Filter

Salgskanal

Vis kun salgskanaler med et nummer der matcher dette udtryk.

sellerNumberMatch String