Thetis IMS
Datakatalog

Optælling

Definition

En optælling er en samling af beholdninger, som I enten ønsker at optælle samtidig, eller som I allerede har optalt.

StockTaking

Detaljer

Du kan udføre flere forskellige typer optællinger.

Varekontroloptælling

Dette er en optælling af alle beholdninger af en given handelsvare. Du opretten en varekontroloptælling fra handelsvarebilledet.

Ad-hoc-optælling

Dette er en optælling af en eller flere beholdninger, som ikke er planlagt på forhånd. Thetis IMS opretter automatisk ad-hoc-optællinger, når du foretager justeringer fra andre billeder end optællingsbilledet.

Planlagt optælling

Dette er en optælling af en række beholdninger, som du har udvalgt på forhånd.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne optælling på tværs af områder og abonnementer.

id Long Read only

Område id

Entydig identifikation af det område som denne optælling tilhører.

contextId Long Context

Optællingsnummer

Entydig identifikation af denne optælling i dette område.

stockTakingNumber String Unique Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]* Not Blank

Optællingsnavn

Optællingens navn.

stockTakingName String

Oprettet

Tidspunkt for oprettelsen af denne optælling

timeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Liste oprettet

Tidspunkt for oprettelse af optællingsliste til denne optælling.

stockTakingListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Justeringsliste oprettet

Tidspunktet for oprettelse af justeringsliste til denne optælling.

adjustmentListTimeCreated Date Format yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'

Justeringsliste id

Entydig identifikation af justeringslisten til denne optælling.

adjustmentListId Long Document

Optællingsliste id

Entydig identifikation af den liste der er oprettet til denne optælling.

stockTakingListId Long Document

Type

Angiver typen af optællingen.

stockTakingType StockTakingType

Linjer

Antal linjer på optælling alt i alt.

numLines Integer

Linjer optalt

Antal linjer på denne optælling som er optalt.

numLinesCounted Integer

Data dokument

Dokument med data som bruges af eksterne applikationer. Dokumentet er i JSON format.

dataDocument String JSON

Beholdninger til optælling

Liste over de beholdninger som skal optælles i forbindelse med denne optælling.

stockTakingLines List StockTakingLine

Filter

Optællingsnummer

Et udtryk som optællingsnummeret skal matche. Du kan bruge % og _ til at angive henholdsvis et antal vilkårlige tegn og et enkelt vilkårligt tegn.

stockTakingNumberMatch String

Type

Vis kun optællinger af denne type.

stockTakingType StockTakingType

Kun uden optællingsliste

Angiver om filteret kun skal tillade optællinger, som der endnu ikke er udskrevet optællingsliste til.

onlyNoStockTakingList Boolean

Kun uden justeringsliste

Angiver om filteret kun skal tillade optællinger, som der endnu ikke er udskrevet justeringsliste til.

onlyNoAdjustmentList Boolean

Oprettet

Vis kun optælling som er oprettet i dette tidsinterval.

createdWithinCommonTimeInterval CommonTimeInterval