Thetis IMS
Datakatalog

Afvigelsesårsag

Angivelse af den formodede årsag til en afvigelse fundet under optælling.

Mulige værdier

Svind

Varerne var ikke at finde noget sted, og afvigelsen formodes derfor at skyldes svind.

SHRINKAGE

Beskadiget

Varerne var beskadiget og derfor skrottet.

DAMAGED

Overført

Varerne er flyttet til et sted, der ikke er dækket af systemet.

TRANSFERRED

Forbrugt

Varerne er forbrugt til et ikke nærmere specificeret formål.

CONSUMED

Udløbet

Varene var udløbet og derfor skrottet.

EXPIRED

Sammenlagt

Varerne blev flyttet til en anden beholdning.

MERGED