Thetis IMS
Datakatalog

Lokation

Definition

En lokation er et afgrænset sted på jeres lager, hvor handelsvarer kan befinde sig. Jeres lokationer udgør tilsammen en underopdeling af jeres lager. Lokationer må ikke overlappe.

Location

Detaljer

Lokationen fortæller dig, hvor du finder en bestemt vare og gør det lettere at finde frem til varen, når du skal sende den i en ordre.

En lokation kan fx være:

  • En hylde i en reol
  • Et afmærket gulvareal
  • En plads i en pallereol

Begrænsninger

Der skal angives enten et id eller et navn på en beholdertype.

Felter

Id

Entydig identifikation af denne lokation på tværs af abonnenter og områder.

id Long Read only

Nr.

Entydig identifikation af lokationen indenfor området.

locationNumber String Unique Not Blank Length 1 to 36 Pattern [^\t^\n^\x0B^\f^\r]*

Navn

Navn som denne lokation er kendt under.

name String

Lokationstype

Type af lokation.

locationType LocationType Not Null

Plukkeorden

Lokationens placering i plukkeordenen.

pickingOrder Long

Antal beholdninger

Antal beholdninger som aktuelt befinder sig på denne lokation.

numGlobalTradeItemLots Integer Read only

Antal handelsvarer

Antal handelsvarer som har denne lokation som plukkelokation.

numGlobalTradeItems Integer Read only

Zone id

Entydig identifikation af den zone som denne lokation hører til.

zoneId Long

Zonenavn

Navnet på den zone som denne lokation befinder sig i.

zoneName String Zone

Område id

Entydig identifikation af det område som lokationen er oprettet i.

contextId Long Context

Indlagring

Er det meningen at beholdninger på denne lokation skal lægges på plads?

putAwayContents Boolean

Beholdertype id

Entydig idenfitikation af den type der beskriver denne lokation som en beholder af varer.

containerTypeId Long Not Null ContainerType

Beholdertype

Type som beskriver denne lokation som en beholder af varer.

containerTypeName String Not Null ContainerType

Data dokument

JSON dokument som indeholder yderligere oplysninger om denne lokation.

dataDocument String JSON

Filter

Lokationnummer

Vis kun de lokationer, hvis nummer matcher det indtastede udtryk.

locationNumberMatch String

Lokationtype

Vis kun lokationer af denne type.

locationType LocationType

Beholdertype

Vis kun lokationer med en beholdertype hvis navn matcher dette udtryk.

containerTypeNameMatch String

Kun tomme

Vis kun tomme lokationer.

onlyEmpty Boolean

Zonenavn

Vis kun lokationer, der hører til en zone, hvis navn matcher dette udtryk.

zoneNameMatch String

Kun uden zone

Vis kun lokationer som ikke hører til nogen zone.

onlyNoZone Boolean